Hướng dẫn xin trợ giúp

Qui trình xin trợ giúp tài chính mổ tim tại Viện Tim TP.HCM

huong-dan-dich-vu

Chi phí cho một cuộc phẫu thuật tim là bao nhiêu?

Chi phí trung bình cho một cuộc phẫu thuật tim hở là 2.000 USD

Ai hỗ trợ tài chính cho ca phẫu thuật?

Bảo hiểm y tế + Quỹ hỗ trợ địa phương + Gia đình + Viện Tim = 100%

Viện Tim tài trợ phần còn lại, bảo đảm gia đình có được 100% chi phí cho ca phẫu thuật.