Hướng dẫn xin trợ giúp

Quy trình xin trợ giúp tài chính mổ tim tại Viện Tim TP.HCM Chi phí cho một cuộc phẫu thuật tim là bao nhiêu? Chi phí trung bình cho một cuộc phẫu thuật tim hở là 2.000 USD Ai hỗ trợ tài chính cho ca phẫu thuật? Bảo hiểm y tế + Quỹ hỗ trợ…
Read more