Giới thiệu

Sự ra đời của Viện Tim TP.HCM đã đáp ứng được lòng mong đợi của  rất nhiều người mắc bệnh tim cần mổ tim hở mà trước đó họ chỉ còn niềm hy vọng nhỏ nhoi là đi nước ngoài chữa bệnh. Hy vọng ấy, kể cả người có điều kiện tài chính tương đối…
Read more