Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Thông báo

Lịch tiếp công dân tháng 05/2021

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2021 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 04/2021

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2021 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc quý 2/2021

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý 2 năm 2021 như sau:

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ

Căn cứ Công văn số 752/SYT-VP ngày 05/02/2021 của Sở Y tế TPHCM về việc triển khai báo y tế điện tử tại bệnh viện trên địa bàn thành phố và tăng cường khai thác kỹ yếu tố dịch tễ khi khám bệnh, từ ngày 08/02/2021 Viện Tim triển khai khai báo y tế điện…
Read more

Lịch tiếp công dân tháng 3/2021

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2021 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Quý 1/2021

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý 1 năm 2021 như sau:

Lịch tiếp công dân tháng 02/2021

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Thông báo chiêu sinh.

Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp “SIÊU ÂM TIM THAI VÀ BỆNH LÝ TIM BẨM SINH” khoá 9 Thông báo và chương trình học chi tiết

Thông báo: Điều chỉnh giá học phí đào tạo liên tục

Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh học phí đào tạo liên tục. Chi tiết