Nơi những trái tim nhân hậu gặp nhau

Nhu cầu phẫu thuật tim Cùng với cả nước, TP.HCM cuối những năm 1980 bắt đầu biết đến những thành tựu đầu tiên của công cuộc đổi mới, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, một trong những trăn trở đặt ra cho lãnh đạo TP và ngành y tế…
Read more