Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Danh Mục Kỹ Thuật

Thông báo

Quyết định bổ sung DMKT trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh năm 2023

Viện Tim thông báo về Quyết định số 908/QĐ-VT ngày 23/10/2023 về việc ban hành bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng xem nội dung chi tiết bên dưới:

Quyết định về việc triển khai thí điểm kỹ thuật: Thay huyết tương trong suy gan cấp

Viện Tim TP.HCM thông báo về Quyết định số 1537/QĐ-SYT ngày 20/09/2023 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thí điểm triển khai kỹ thuật mới: Thay huyết tương trong suy gan cấp. Vui lòng xem chi tiết tại đây:

Quyết định bổ sung DMKT trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ theo Quyết định số 529/QĐ-VT ngày 25/08/2022 và Quyết định số 786/QĐ-VT ngày 13/12/2022 của Viện Tim về việc ban hành bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng xem nội dung chi tiết bên dưới:

Quyết định ban hành danh mục kỹ thuật Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-VT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Viện Tim về việc ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng xem dam mục kỹ thuật chi tiết đính kèm: