Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Đào tạo – Nghiên cứu khoa học

Các đề tài NCKH, sáng kiến khoa học được Hội đồng đạo đức chấp thuận – Năm 2023

Danh sách các đề tài NCKH, sáng kiến khoa học được Hội đồng đạo đức chấp thuận – Năm 202, xem tại đây:

Thông báo chiêu sinh lớp “Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch” Khóa 3 – năm 2023.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế, trang bị kiến thức chuyên môn về bệnh lý van tim và bệnh tim bẩm sinh cho các bác sĩ. Viện Tim mở lớp “Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch” Khóa 3 năm 2023. Nộp hồ sơ tại Phòng Nghiên cứu…
Read more

Thông báo chiêu sinh lớp “Điện tâm đồ gắng sức” năm 2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện, Viện Tim TP.HCM tổ chức lớp đào tạo liên tục ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến (lầu 1 – Khu hành…
Read more

Thông báo chiêu sinh lớp “Điện tâm đồ “năm 2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện, Viện Tim TP.HCM tổ chức lớp đào tạo liên tục ĐIỆN TÂM ĐỒ. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến (lầu 1 – Khu hành chính Viện…
Read more

Thông báo chiêu sinh lớp “Điện tâm đồ gắng sức”năm 2023

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện, Viện Tim TP.HCM tổ chức lớp đào tạo liên tục ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến (lầu 1 – Khu hành…
Read more

Thông báo chiêu sinh lớp “Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch” Khóa 2 – năm 2023.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế, trang bị kiến thức chuyên môn về bệnh lý van tim và bệnh tim bẩm sinh cho các bác sĩ. Viện Tim mở lớp “Siêu âm tim và bệnh lý tim mạch” Khóa 2 năm 2023. Nộp hồ sơ tại Phòng Nghiên cứu…
Read more

Thông báo chiêu sinh lớp “Điện tâm đồ gắng sức” năm 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện, Viện Tim TP.HCM tổ chức lớp đào tạo liên tục Điện tâm đồ gắng sức. Thời gian học: 12 tuần (từ 06/7/2022 đến 27/9/2022) Xem thông tin chi tiết tại đây:

Thông báo chiêu sinh lớp ” Siêu âm tim và Bệnh lý tim mạch” Khóa 1 – năm 2022.

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về bệnh lý van tim và bệnh tim bẩm sinh cho các bác sĩ..

Quyết định v/v Thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở Viện Tim

Quyết định v/v Thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở Viện Tim, xem chi tiết tại đây:

Thông báo chiêu sinh lớp Điện tâm đồ năm 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế công tác chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện tuyến trước, Viện Tim TP.HCM tổ chức lớp đào tạo liên tục Điện tâm đồ khóa 2. Thời gian: từ 02/05/2022 đến 08/07/2022 Xem chi tiết tại đây