Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: CLB Bệnh nhân

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 11 và 12/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 11 và tháng 12 năm 2022 vào 11h00 hoặc 14h00 thứ sáu hàng tuần tại khoa Nội tim mạch hoặc khoa Điều trị ngoại (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 10/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 10 năm 2022 vào 11h00 hoặc 14h00 thứ sáu hàng tuần (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự.

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 09/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 09 năm 2022 vào 11h00 hoặc 14h00 thứ sáu hàng tuần (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự.

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 08/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 08 năm 2022 vào 14h00 thứ sáu hàng tuần. Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự.

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 07/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 07 năm 2022 vào 14h00 thứ sáu hàng tuần. Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự.

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 06/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 06 năm 2022 vào 14h00 thứ sáu hàng tuần. Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự.

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 05/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 05 năm 2022 vào 14h00 thứ sáu hàng tuần. Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 04/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 04 năm 2022 vào 14h00 thứ sáu hàng tuần. Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 03/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 03 năm 2022 vào 14h00 thứ sáu hàng tuần. Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 02/2022

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 02 năm 2022 vào 14h00 thứ sáu hàng tuần. Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham dự.