Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Đóng góp của Viện Tim

Đóng góp của Viện Tim

dong-gop-cua-vt1. Viện Tim là tập thể đầu tiên trong Ngành và trong cả nước thực hiện được phẫu thuật tim hở:

Đây là một kỹ thuật cao với qui mô lớn 1200 trường hợp mỗi năm, đáp ứng được sự chờ đợi từ lâu của người bệnh mắc bệnh tim cần phải mổ trong cả nước. Viện Tim là tập thể đi đầu trong việc tự đào tạo và đào tạo chuyển giao kỹ thuật cao trong mổ tim hiện đại cho các bệnh viện bạn ở trong nước và ở cả nước ngoài.

2. Viện Tim thể nghiệm thành công về mặt kinh tế y tế, một mô hình quản lý bệnh viện mới phù hợp với Nghị định 10 của Chính phủ năm 2002 (Nghị định 10/ 2002/NĐ-CV, ngày 16/1/2002).

Lần đầu tiên trong cả nước Ngân sách Nhà nước không phải chi cho hoạt động của bệnh viện mà bệnh viện vẫn cân bằng được thu chi, bảo tồn vốn xây dựng cơ sở và trang thiết bị hiện đại được viện trợ, tồn tại và phát triển với qui mô ngày càng lớn.

3. Cho dù mổ tim cho chi phí cao, những người nghèo cũng được mổ tim với số lượng lớn, thể hiện đúng đắn tính xã hội của Ngành Y tế Việt Nam.

Vì những đóng góp này Viện Tim là một tập thể không những được chính quyền, đoàn thể và nhân dân ở thành phố và trong cả nước tin tưởng và ca ngợi thể hiện qua số người bệnh và số bác sĩ của các bệnh viện từ khắp tỉnh thành đã đến Viện Tim để điều trị và đào tạo mà Viện Tim còn là một mẫu mực thể hiện sự hợp tác quốc tế rất thành công, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực y tế của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Rất nhiều đoàn của các nước đã tham quan, nghiên cứu và ca ngợi sự hợp tác quốc tế chuyển giao công nghệ cao rất thành công này.

(trích: Kỷ yếu “Viện Tim TP.HCM, 15 năm phát triển (1992 – 2007)”)

Ảnh: Sự ra đời của Viện Tim đã mang lại cơ hội mổ tim cho nhiều người nghèo, thể hiện tính nhân văn của ngành y tế Việt Nam.