Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học cấp cơ sở Viện Tim năm 2021