Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Thư mời báo giá cho gói thầu “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh”

Thư mời báo giá cho gói thầu “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh”

Nhằm tham khảo thị trường để làm cơ sở thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện Tim xin thông báo đến quý Đơn vị có chức năng liên quan đến thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh” về thời gian nộp báo giá như sau:

Từ ngày 06/03/2023 đến ngày 16/03/2023.

Xem chi tiết dưới đây: