Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Quyết định bổ sung DMKT trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh năm 2022

Quyết định bổ sung DMKT trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ theo Quyết định số 529/QĐ-VT ngày 25/08/2022 và Quyết định số 786/QĐ-VT ngày 13/12/2022 của Viện Tim về việc ban hành bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng xem nội dung chi tiết bên dưới: