Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Quyết định ban hành danh mục kỹ thuật Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh năm 2022