Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 10/2022

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 10/2022

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 10 năm 2022 dưới đây: