Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý của Viện Tim

Kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý của Viện Tim

Viện Tim thông báo kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý như sau: