Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng của Viện Tim năm 2021

Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng của Viện Tim năm 2021

Nhằm nâng cao công tác điều trị, tinh thần thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người bệnh. Viện Tim đã tiến hành khảo sát hài lòng và đạt được kết quả như sau: