Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Thông báo mời thầu mua sắm trực tiếp

Thông báo mời thầu mua sắm trực tiếp

Gói thầu: Mua sắm trực tiếp Hóa chất và vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm năm 2021

 • Bên mời thầu: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chủ đầu tư: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp Hóa chất và vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm năm 2021.
 • Nguồn vốn: Nguồn thu từ viện phí, từ quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Viện Tim.
 • Hình thức đấu thầu: Mua sắm trực tiếp.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Viện Tim mời tất cả các nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu cung cấp hóa chất – vật tư tiêu hao nói trên đến tìm hiểu thêm thông tin tại:
  Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Vật tư thiết bị y tế
  Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (028) 397 9771 – Phí hồ sơ yêu cầu: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn) đã bao gồm VAT, (đóng tiền tại Phòng Tài chính kế toán).
 • Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 13 giờ 30 ngày 13 tháng 12 năm 2021 đến trước 13 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2021 (trong giờ làm việc hành chính).
 • Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng Vật tư thiết bị y tế – Viện Tim TP.HCM. Địa chỉ: 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 • Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2021
 • Bảo đảm dự thầu: không áp dụng
 • HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2021 tại Phòng Vật tư thiết bị y tế – Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh.
  Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh mời các nhà thầu nộp HSĐX và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm