Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục thuốc ngoại trú nhìn giống nhau, đọc giống nhau

Danh mục thuốc ngoại trú nhìn giống nhau, đọc giống nhau

Để tránh nhầm lẫn, giảm thiểu sai sót trong quá trình cấp phát thuốc có tên hoạt chất, biệt dược tương tự nhau hoặc có hình dạng, màu sắc, kích thước giống nhau. Khoa Dược thông báo đến các khoa, phòng danh mục thuốc ngoại trú nhìn giống nhau, đọc giống nhau (LASA-Look Alike, Sound Alike).