Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 do Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, làm Tổ trưởng đã đến Viện Tim thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện. Kết quả chất lượng năm 2020 Viện Tim đạt được như sau:

  • Về kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, đoàn có kết luận bệnh viện đạt 3.91 điểm, tăng 0.16 điểm so với kết quả năm 2019 là 3.75 điểm.
  • Về khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, số điểm Viện Tim đạt được là 127.3/150 điểm.

Xem chi tiết tại đây: