Category Archives: THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh

Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp “SIÊU ÂM TIM THAI VÀ BỆNH LÝ TIM BẨM SINH” khoá 9

Thông báo và chương trình học chi tiết

Điều chỉnh giá học phí Đào tạo liên tục

Viện Tim Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh học phí đào tạo liên tục. Chi tiết

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Kết quả thầu mua sắm vật tư y tế và hóa chất sát khuẩn năm 2019

Kết quả chi tiết tại đây

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

 

Thông báo chiêu sinh SATT khóa 8.