• KIẾN THỨC TIM MẠCH

    • Thể thao và nguy cơ tim mạch

      Lúc sinh thời, nguyên thủ tướng Anh và là người hùng Đệ nhị Thế chiến, Ngài Winston Churchill đã được một phóng viên hỏi về bí quyết sống lâu mà vẫn khỏe mạnh của ông. Câu trả lời của Churchill là: “No sports!” (Chẳng có thể thao gì cả!) 1.

      Xem thêm

Đọc thêm nhiều câu chuyện chia sẻ khác của bệnh nhân Câu chuyện bệnh nhân