Về việc rút khỏi thị trường Việt Nam thuốc Proctolog (trimebutin, ruscogenin)