Kết quả trúng thầu máy đặt bóng đối xung động mạch chủ.

 

Bong doi xung ECG gang suc