Khám và điều trị ngoại trú.

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc cập nhật quy trình khám bệnh ngoại trú. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 06 năm 2022