Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Trường hợp cần giúp đỡ

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 06 năm 2023

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 06 năm 2023 dưới đây:

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 04 và tháng 05 năm 2023

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 04 và tháng 05 năm 2023 dưới đây:

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 03 năm 2023

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 03 năm 2023 dưới đây:

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 01 và 02 năm 2023

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 01 và tháng 02 năm 2023 dưới đây:

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 11 và 12/2022

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 11 và 12 năm 2022 dưới đây:

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 10/2022

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 10 năm 2022 dưới đây:

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 09/2022

Phòng Công tác xã hội Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã đóng góp, hỗ trợ cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại Viện Tim.Trong tháng 09/2022, cùng với các nhà hảo tâm, phòng Công tác xã hội đã…
Read more

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 06/2022 đến 08/2022

Xác định rõ hoạt động nhân đạo phải duy trì liên tục, không phải chỉ mang tính thời điểm, Viện Tim tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và hoạt động trợ giúp xã hội. Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện…
Read more

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 04/2022 đến 05/2022

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim từ tháng 04/2022 đến 05/2022 dưới đây:

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 01/2022 đến 03/2022

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Tim TP Hồ Chí Minh, ghi rõ: Viện Tim hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận, tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng đóng góp và giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Xem danh sách chi tiết về người bệnh được trợ giúp xã…
Read more