Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Thông báo

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng.

Viện Tim Tp Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim TP Hồ Chí Minh Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim TP.HCM cần tuyển các vị trí sau: Bác Sĩ, Điều Dưỡng, Thư ký Y khoa, Y công/ Hộ lý, Chuyên viên Tổ chức-Hành chánh, Chuyên viên phân Phân tích tài chính với các điều kiện như sau: