Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Thông báo

Lịch tiếp công dân tháng 07/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 06/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 05/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 04/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Quý II năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý II năm 2022 như sau:

Quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu: Mua sắm trực tiếp cồn y tế 700 năm 2022

Lịch tiếp công dân Quý 1 năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân Quý 1 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Quý I năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2022 như sau:

Thông báo mời thầu mua sắm trực tiếp

Gói thầu: Mua sắm trực tiếp Hóa chất và vật tư tiêu hao dùng trong xét nghiệm năm 2021 Bên mời thầu: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh Chủ đầu tư: Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh Tên gói thầu: Mua sắm trực tiếp Hóa chất và vật tư tiêu hao dùng trong…
Read more

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: