Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Thông báo

Kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý của Viện Tim

Viện Tim thông báo kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý như sau:

Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 và tháng 12 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý

Viện Tim thông báo tổ chức bán tài sản thanh lý đến các cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý theo nội dung chi tiết dưới đây: Địa điểm, thời hạn xem và đăng ký mua tài sản: Từ 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2022 đến 16h00 ngày…
Read more

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Lịch tiếp công dân tháng 10/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Quý IV năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý IV năm 2022 như sau:

Lịch tiếp công dân tháng 09/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 09 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 08/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 08 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Quý III năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý III năm 2022 như sau: