Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Thông báo

Thư mời báo giá

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình thực hiện các bước trong quy trình đấu thầu rộng rãi mua sắm thuốc năn 2022 – 2023 để phục vụ công tác khám và điều trị tại Bệnh viện. Hiện nay, Viện Tim có nhu cầu đưa vào kế hoạch mua sắm thuốc…
Read more

Thư mời báo giá cho gói thầu “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh”

Nhằm tham khảo thị trường để làm cơ sở thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện Tim xin thông báo đến quý Đơn vị có chức năng liên quan đến thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình “Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Viện Tim Thành phố…
Read more

Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2023

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2023 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2023

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2023 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Thông báo mời nhà thầu tham dự mua sắm thuốc trực tiếp

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh mời nhà thầu tham dự mua sắm trực tiếp Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 – 2022 (Lần 3) của Viện Tim với 2 gói thầu sau: Gói thầu thuốc generic Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị Vui lòng xem file đính…
Read more

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Quý I năm 2023

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2023 như sau:

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2023

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2023 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: