Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Thông báo

Thông báo v/v mở phiếu và công bố chào giá thanh lý tài sản

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cá nhân/ đơn vị được lựa chọn mua tài sản thanh lý, cụ thể xem chi tiết bên dưới:

Yêu cầu báo giá

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, thực hiện dịch vụ cho thuê và đọc kết quả liều bức xạ. Quý Doanh nghiệp có quan tâm xin vui lòng xem chi tiết dưới đây:

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức bán tài sản thanh lý đến các cá nhân, tổ chức ngoài có nhu cầu mua tài sản thanh lý. Vui lòng xem chi tiết tại đây:

Yêu cầu báo giá

Viện Tim Thành phồ Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, thực hiện việc sửa chữa máy thở. Quý Doanh nghiệp, Công ty nếu có quan tâm tham khảo thông tin chi tiết bên dưới :

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Viện Tim Quý I năm 2024

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Quý I năm 2024 như sau:

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2024

Thông báo

Viện Tim có kế hoạch tổ chức thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 – 2023 (lần 1) của Viện Tim – Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị theo hình thức mua sắm trực tiếp, sử dụng nguồn vốn từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ…
Read more

Thông báo

Viện Tim có kế hoạch tổ chức thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (lần 1) của Viện Tim – Gói thầu thuốc generic theo hình thức mua sắm trực tiếp. Quý Doanh nghiệp, Công ty nếu có quan tâm tham khảo thông tin chi tiết bên dưới :