Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Thông báo

Thư mời báo giá cải tạo sửa chữa khu sàng lọc thành khu cấp cứu

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu cải tạo, sửa chửa khu sàng lọc thành khu cấp cứu. Viện Tim xin thông báo đến các đơn vị có quan tâm vui lòng xem chi tiết.

Thư mời báo giá thuốc

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho quá trình mua sắm thuốc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Viện Tim xin thông báo đến Công ty, Doanh nghiệp quan tâm. Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây:

Công bố chào giá

Căn cứ mời báo giá số 1468/TMBG-VT ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo giá lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho công trình xử lý nước thải của Viện Tim Nội dung thông báo vui lòng xem tại đây:

Thư mời báo giá

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu ” Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh”. Viện Tim xin thông báo đến các Quý Công ty, Doanh nghiệp thiết kế có quan tâm. Nội dung…
Read more

Kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý của Viện Tim

Viện Tim thông báo kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý như sau:

Lịch tiếp công dân tháng 11 và 12 năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 và tháng 12 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý

Viện Tim thông báo tổ chức bán tài sản thanh lý đến các cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua tài sản thanh lý theo nội dung chi tiết dưới đây: Địa điểm, thời hạn xem và đăng ký mua tài sản: Từ 8h00 ngày 31 tháng 10 năm 2022 đến 16h00 ngày…
Read more

Thông báo tuyển dụng

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Lịch tiếp công dân tháng 10/2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022 như sau: Thời gian : Sáng 7g30′ – 11g30′ Chiều 13g30′ – 16g00′ Địa điểm : Phòng Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Quý IV năm 2022

Viện Tim thông báo lịch tiếp công dân định kỳ Quý IV năm 2022 như sau: