Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Quản lý chất lượng Bệnh viện

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 do Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, làm Tổ trưởng đã đến Viện Tim thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.…
Read more

Bản tin an toàn người bệnh số 2 năm 2020

Chủ đề: Phòng chống dịch COVID-19

Bản tin an toàn người bệnh số 1 năm 2020

Chủ đề: Phòng chống người bệnh té ngã