Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Hoạt động chuyên môn

Báo cáo kết quả khảo sát hài lòng của Viện Tim năm 2021

Nhằm nâng cao công tác điều trị, tinh thần thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người bệnh. Viện Tim đã tiến hành khảo sát hài lòng và đạt được kết quả như sau:

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 do Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế, làm Tổ trưởng đã đến Viện Tim thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện.…
Read more