Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn Là bệnh viện chuyên sâu tim mạch, giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu các  bệnh tim mạch. Sứ mệnh Điều trị bệnh tim và các dị tật về tim, ưu tiên cho trẻ em. Thực hiện các phẫu thuật tim mạch đặc biệt.…
Read more