Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Bảng giá dịch vụ

Khung giá viện phí áp dụng tại Viện Tim 2022

Viện Tim xin thông báo khung giá viện phí áp dụng tại Viện Tim từ ngày 15/11/2022. Vui lòng xem chi tiết dưới đây:

Bảng giá thuốc Nội trú năm 2018

Xem bảng giá tại đây

Bảng giá Dịch vụ Y tế năm 2018

Áp dụng từ ngày 01/10/2018 theo quyết định số 510/QĐ-VT. Xem chi tiết tại đây