Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Dịch vụ

Bảng giá thuốc ngoại trú áp dụng từ 01/02/2023

Viện Tim xin thông báo Bảng giá thuốc ngoại trú áp dụng tại Viện Tim từ ngày 01/02/2023 như sau:

Quyết định bổ sung DMKT trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim Tp.Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ theo Quyết định số 529/QĐ-VT ngày 25/08/2022 và Quyết định số 786/QĐ-VT ngày 13/12/2022 của Viện Tim về việc ban hành bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng xem nội dung chi tiết bên dưới:

Khung giá viện phí áp dụng tại Viện Tim 2022

Viện Tim xin thông báo khung giá viện phí áp dụng tại Viện Tim từ ngày 15/11/2022. Vui lòng xem chi tiết dưới đây:

Quyết định ban hành danh mục kỹ thuật Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-VT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Viện Tim về việc ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng xem dam mục kỹ thuật chi tiết đính kèm: