Tham gia viết bài báo quốc tế năm 2020

Năm 2020 là một năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Dù vậy hoạt động, các y bác sĩ Viện Tim vẫn duy trì tham gia viết các bài báo quốc tế. Kết quả đạt được như sau: Outcomes of heart valve surgery during pregnancy: A single institute experiences – Published…
Read more