Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2021

Viện Tim thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo liên tục căn cứ theo kế hoạch đào tạo của Viện. Xem thông tin chi tiết tại đây:

Video

Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật

Từ năm 1999, Viện Tim đã bắt đầu chủ động giao kỹ thuật mổ tim cho các bệnh viện bạn. Bắt đầu là mổ tim hở ở Bệnh viện Trung ương Huế và mổ tim kín ở Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau 12 tháng học tập và chuẩn bị Bệnh viện Trung ương Huế…
Read more