Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh mục: CLB Bệnh nhân

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 05/2024

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân nội trú tháng 05 năm 2024 vào: 10 giờ 30 thứ Sáu tại khoa Nội tim mạch – Tầng 3 hoặc 14 giờ 00 thứ Sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân ngoại trú quý II/2024.

Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân ngoại trú Quý II năm 2024 vào: 09 giờ 30 đến 10 giờ 15 tại phòng 1 – Tầng trệt khoa Khám bệnh bắt đầu từ ngày 02/4/2024. Vui lòng xem lịch chi tiết dưới đây:

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 04/2024

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân nội trú tháng 04 năm 2024 vào: 10 giờ 30 thứ Sáu tại khoa Nội tim mạch – Tầng 3 hoặc 14 giờ 00 thứ Sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân Quý I/2024

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân Quý I năm 2024 vào: 10 giờ 30 thứ Sáu tại khoa Nội tim mạch – Tầng 3 hoặc 14 giờ 00 thứ Sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 12 năm 2023

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 12 năm 2023 vào: 10 giờ 30 thứ Sáu tại khoa Nội tim mạch hoặc 14 giờ 00 thứ Sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 11 năm 2023

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 11 năm 2023 vào: 10 giờ 30 thứ Sáu tại khoa Nội tim mạch hoặc 14 giờ 00 thứ Sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 10 năm 2023

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 10 năm 2023 vào: 10 giờ 30 thứ Sáu tại khoa Nội tim mạch hoặc 14 giờ 00 thứ Sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 09 năm 2023

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 09 năm 2023 vào: 10h30 thứ Sáu tại khoa Nội tim mạch hoặc 14h00 thứ Sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 08 năm 2023

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 08 năm 2023 vào: 10h30 thứ sáu tại khoa Nội tim mạch hoặc 14h00 thứ sáu tại khoa Ngọai 3 (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà tham…
Read more

Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 07 năm 2023

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình Sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân tháng 07 năm 2023 vào: 10h30 thứ sáu tại khoa Nội tim mạch hoặc 14h00 thứ sáu tại khoa Điều trị ngoại (xem lịch chi tiết bên dưới) Viện Tim kính mời quý bệnh nhân và người nhà…
Read more