Mổ tim không truyền máu

Đó không phải là một ca mổ quá khó tại Viện Tim TP.HCM, thay van tim cho một bệnh nhân hẹp van hai lá. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hành nghề của nhiều thành viên kíp mổ, họ đối mặt với một tình huống ngặt nghèo, bệnh nhân không nhận máu của…
Read more