Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Hội thảo khoa học ngày 31/5/2024

Hội thảo khoa học ngày 31/5/2024

Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về thăm khám và điều trị bệnh nhân tim cho cán bộ
y tế trong và ngoài Viện Tim. Viện Tim tổ chức Hội thảo ngày 31/5/2024 với chủ đề:

NHỮNG BƯỚC TIẾN MỚI TRONG VIỆC KIỂM SOÁT LDL-C DÀI HẠN VÀ NHẤT QUÁN Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH TIM MẠCH DO XƠ VỮA