Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng.

Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng.

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức về an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người dân nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, Viện Tim triển khai Hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và văn hóa ứng xử khi tham gia môi trường mạng của Viện Tim.

Vui lòng xem tài liệu dưới đây:

P.QLCL