Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023

Năm 2023 Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế (ICN) đã công bố chủ đề của Ngày Điều dưỡng Quốc tế 2023 là: “Điều dưỡng chúng ta và Tương lai chúng ta” (“Our Nurses. Our future”)

Chủ tịch ICN, Tiến sĩ Pamela Cipriano giải thích chủ đề:

Chủ đề “Điều dưỡng chúng ta – Tương lai chúng ta” đã đặt ra những mong muốn của Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế đối với ngành điều dưỡng trong tương lai nhằm giải quyết những thách thức về sức khỏe toàn cầu và cải thiện sức khỏe cho tất cả mọi người trên thế giới. Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ những bài học của đại dịch và biến những điều này thành hành động cho tương lai để đảm bảo các Điều dưỡng được bảo vệ, tôn trọng và giá trị.

Các bài báo cáo trong các tạp chí “State of the World’s Nursing”, “Global Stageic Directions for Nursing and Midwifery”, “Sustain and Retain in 2022 and Beyond in 2022”, Beyond và nhiều ấn phẩm quan trọng khác, ICN và các tổ chức khác đã đưa ra bằng chứng cho sự thay đổi, và kêu gọi hành động và đầu tư cho Điều dưỡng. Bây giờ là thời điểm để nhìn về tương lai và chứng minh ý nghĩa những khoản đầu tư này như thế nào đối với ngành điều dưỡng và hệ thống chăm sóc sức khỏe. Chiến dịch Điều dưỡng chúng ta – Tương lai của chúng ta sẽ là một ngọn đèn soi sáng cho các điều dưỡng vào một tương lai tươi sáng hơn, đưa các Điều dưỡng từ vô hình trở nên vô giá trong mắt trong các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng, và tất cả những người đưa ra quyết định ảnh hưởng đến việc thực thi và cung cấp tài chính cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

ICN phát động áp phích chào mừng ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5:  Giá trị – Tôn trọng – Bảo vệ – Đầu tư (Value – Respect – Protect – Invest). Chủ tịch ICN, Tiến sĩ Pamela Cipriano đã nói lên mục đích của chiến dịch: “Các Điều dưỡng là người cung cấp dịch vụ chăm sóc và lãnh đạo để giải quyết các thách thức về sức khỏe toàn cầu ở mọi nơi. Đồng thời họ thường đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro. Họ là nguồn lực lượng thiết yếu cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên các hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta trên toàn thế giới đã thiếu hụt và không coi trọng, bảo vệ, tôn trọng và đầu tư vào nguồn tài nguyên quý giá này. Thế giới đã không coi trọng Điều dưỡng, coi họ như một nguồn tài nguyên vô hình và vô tận. Điều đó bây giờ phải dừng lại vì lợi ích của các Điều dưỡng và sức khỏe toàn cầu.”

Tài liệu tham khảo: https://www.icn.ch/news/value-respect-protect-invest-icn-launches-international-nurses-day-posters?fbclid=IwAR37vHi5r70ht80aPpIP-1isFxeji_9YkU5wu2iA5P2LMXsO-bEibSkzUJQ.

CNĐD TRẦN MINH HẢI  – PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG