Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 01 và 02 năm 2023

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp tháng 01 và 02 năm 2023

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim tháng 01 và tháng 02 năm 2023 dưới đây: