Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Quyết định ban hành danh mục kỹ thuật Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh năm 2022

Quyết định ban hành danh mục kỹ thuật Viện Tim Tp. Hồ Chí Minh năm 2022

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-VT ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Viện Tim về việc ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh.

Vui lòng xem dam mục kỹ thuật chi tiết đính kèm: