Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Kết quả lựa chọn đơn vị mua tài sản thanh lý của Viện Tim