Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 06/2022 đến 08/2022

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 06/2022 đến 08/2022

Xác định rõ hoạt động nhân đạo phải duy trì liên tục, không phải chỉ mang tính thời điểm, Viện Tim tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và hoạt động trợ giúp xã hội.

Vui lòng xem danh sách bệnh nhân được trợ giúp xã hội tại Viện Tim từ tháng 06/2022 đến 08/2022 dưới đây: