Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Thông báo chiêu sinh lớp “Điện tâm đồ gắng sức” năm 2022

Thông báo chiêu sinh lớp “Điện tâm đồ gắng sức” năm 2022

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo các cán bộ y tế chuyên khoa tim mạch tại các bệnh viện, Viện Tim TP.HCM tổ chức lớp đào tạo liên tục Điện tâm đồ gắng sức.

Thời gian học: 12 tuần (từ 06/7/2022 đến 27/9/2022)

Xem thông tin chi tiết tại đây: