Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh sách bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 09/2021 đến 12/2021