Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 01/2022 đến 03/2022

Danh sách người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp từ 01/2022 đến 03/2022

Theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Tim TP Hồ Chí Minh, ghi rõ: Viện Tim hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận, tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng đóng góp và giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Xem danh sách chi tiết về người bệnh được trợ giúp xã hội dưới đây: