Số 04 đường Dương Quang Trung, P12, Q10, TP.HCM
(028) 3865 1586
institutducoeur@vientimtphcm.vn

Liên hệ

VIỆN TIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 04 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: institutducoeur@vientimtphcm.vn
Điện thoại: (028) 3865 1586 – (028) 3865 4026 – (028) 3865 1543
Website: www.vientimtphcm.vn