Danh Sách Bệnh Nhân Được Trợ Giúp Xã Hội

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI NĂM 2018

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI
THÁNG 01/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN DIỄN GIẢI
1 CHÂU NGỌC KHÁNH  NGUYÊN 2016 Cần Thơ             19,505,391 Viện phí
2 NGUYỄN HÀ CÁT TƯỜNG 2017 Long An             24,839,080 Viện phí
3 TRÀ MINH THUẬN 2017 TPHCM               9,857,330 Viện phí
4 TRẦN VĂN TRIỆU 1972 Bình Dương             50,000,000 Viện phí
5 NGUYỄN BÁ NHẬT 2001 Nghệ An             40,871,030 Viện phí
6 TRẦN PHÁT 1945 Sóc Trăng             98,411,431 Viện phí
7 PHAN HÀ DIỄM MY 2015 Vĩnh Long             39,313,540 Viện phí
8 NGUYỄN KIM ANH 2017 Đồng Tháp             64,988,373 Viện phí
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 2005 Vĩnh Long             64,495,840 Viện phí
10 NGUYỄN HOÀI LẬP 2012 Hậu Giang             76,459,832 Viện phí
11 LÂM Ê SAI 2006 Bình Phước             45,866,017 Viện phí
12 NGUYỄN THỊ HÀ 1979 Bình Phước             25,000,000 Viện phí
13 KHƯƠNG VŨ ANH THƯ 2016 Đồng Nai             40,000,000 Viện phí
14 NGUYỄN BẢO QUỲNH TIÊN 2001 Đà Nẵng             49,196,000 Viện phí
15 ĐỖ LÂM HOÀNG KHANG 2007 Bến Tre             41,545,000 Viện phí
16 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH 2009 TPHCM             52,367,803 Viện phí
17 TRẦN MINH KHOA 2015 Bà rịa – Vũng tàu             41,338,929 Viện phí
TỔNG           784,055,596
DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI
THÁNG 02/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN DIỄN GIẢI
1 LÊ PHƯỚC NGHĨA 2017 Tiền Giang             50,003,226 Viện phí
2 NGUYỄN THỊ QUỲNH MY 2017 Bình Thuận             46,741,822 Viện phí
3 NGUYỄN BẢO AN NHIÊN 2017 Đắk Lắk               6,516,272 Viện phí
4 PHẠM THANH GIANG 2016 Kiên Giang             41,813,540 Viện phí
5 NGHIÊM THIÊN PHÚC 2016 TPHCM             19,795,364 Viện phí
6 LÊ MINH THÁI 2016 TPHCM             55,571,551 Viện phí
7 PHẠM KHÁNH THY 2016 Bà rịa – Vũng tàu             28,164,886 Viện phí
8 LÊ ĐỨC TRỌNG 2011 Bình Định             49,246,664 Viện phí
9 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 2013 Bình Định             16,262,540 Viện phí
10 HOÀNG BÁCH 2016 TPHCM             31,255,107 Viện phí
11 NGUYỄN TRANG PHƯỚC THỊNH 2016 TPHCM             23,534,677 Viện phí
12 HỒ VĨNH PHÚC 2016 Tiền Giang             43,215,340 Viện phí
13 PHAN ĐỒNG 1945 TPHCM             15,825,484 Viện phí
14 HOÀNG DIÊU KIM 2015 Đồng Nai             41,974,286 Viện phí
TỔNG           469,920,759

 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI
THÁNG 03/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN DIỄN GIẢI
1 NGUYỄN PHAN MINH HIẾU 2016 Đồng Nai                 95,343,709 Viện phí
2 NGUYỄN THỊ LIÊN 1972 Đồng Tháp                   6,577,530 Viện phí
3 ĐỖ HOÀNG KHẢ ÁI 2009 Đồng Nai                 82,693,544 Viện phí
4 VÕ THỊ THU HƯƠNG 2013 Nghệ An                 18,782,883 Viện phí
5 DANH HOÀNG MẾN 2007 Kiên Giang                 69,155,970 Viện phí
6 NGUYỄN LÂM KHÁNH AN 2017 Bình Thuận                 66,290,684 Viện phí
7 LÊ THỊ KIM DUNG 2009 Lâm Đồng                 47,348,000 Viện phí
8 NGÔ TRUNG HIẾU 2010 Vĩnh Long                 62,174,426 Viện phí
9 NGUYỄN VĂN TÌNH 1970 Bình Dương                 17,982,004 Viện phí
10 TRẦN NGỌC THANH VÂN 2012 Đồng Nai                 50,604,506 Viện phí
11 NGUYỄN  NHẬT HẠ 2015 Bình Phước                 65,124,274 Viện phí
12 TRÀ KHÁNH LINH 2016 Long An                 39,235,540 Viện phí
13 LÊ TẤN TRUNG 1979 Tiền Giang                 42,191,244 Viện phí
14 LÊ BẢO TÒAN 2017 TPHCM                 21,603,053 Viện phí
15 NGUYỄN THỊ VI 2000 Phú Yên                 33,245,374 Viện phí
16 TRẦN PHÚC AN 2018 TPHCM                 90,389,250 Viện phí
17 VÕ HỒ NHƯ HUYỀN 2012 Tiền Giang                 36,643,259 Viện phí
18 LÊ QUỐC TRỊ 2015 Bình Phước                 43,751,818 Viện phí
TỔNG               889,137,068

 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI
THÁNG 04/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN DIỄN GIẢI
1  LÂM THÁI NGỌC NHI 2012 Kiên Giang               153,740,993 Viện phí
2  BÙI LÊ BẢO CHÂU 2017 Bình Định                 60,267,584 Viện phí
3  ĐINH THỊ LÀI 1950 Kiên Giang                 36,221,141 Viện phí
4  TĂNG THỊ THẢO LAN 2016 Đồng Nai                 66,013,581 Viện phí
5  NGUYỄN THỊ TÂM NHƯ 2001 Đắc Nông                 44,914,650 Viện phí
6  HỒ TRẦN TRUNG 1970 TPHCM                 43,161,596 Viện phí
7  SƠ AO K’PHƯỢNG 2017 Lâm Đồng                 53,196,738 Viện phí
8  ĐÀO NGỌC UYÊN NHI 2014 Đồng Nai                 48,130,069 Viện phí
9  NGUYỄN ĐỨC TRÍ 2017 Quảng Nam                 39,313,540 Viện phí
10  TRẦN NGUYỄN THANH TUYỀN 2014 Cần Thơ                 12,608,637 Viện phí
11  CAO XUÂN TỚI 2017 Thanh Hóa                 43,359,939 Viện phí
12  CHUNG HẢI MINH 2011 Sóc Trăng                 45,365,632 Viện phí
13  NGUYỄN XUÂN TÌNH 1949 Tiền Giang                 73,459,000 Viện phí
14  NGUYỄN HỮU HƯNG 2016 Khánh Hòa                 41,789,100 Viện phí
15  TRẦN MINH QUÂN 2017 Phú Yên                 19,489,972 Viện phí
16  NGUYỄN HOÀNG NGÂN 2017 Đắc Lắc                 21,539,698 Viện phí
17  NGUYỄN HÀ THIÊN PHƯỚC 2016 Lâm Đồng                 56,258,325 Viện phí
TỔNG               858,830,195

 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI
THÁNG 05/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN DIỄN GIẢI
1  LÊ THỊ XEM 1964 Tiền Giang                 21,209,109 Viện phí
2  LÊ MINH ĐƯƠNG 1977 Cà Mau                 85,925,967 Viện phí
3  ÂU ĐẠT KỲ 2012 TPHCM                 39,235,540 Viện phí
4  DƯƠNG THỊ LY 2017 Đắc Nông                 50,185,372 Viện phí
5  HỒ THANH NGÂN 2015 Gia Lai                 57,223,377 Viện phí
6  LÊ TẤN ĐẠT 1976 Long An                   3,221,431 Viện phí
7  ĐẬU THỊ DUNG 1930 TPHCM                   7,006,300 Viện phí
8  NGUYỄN PHÚC TRỌNG 2017 Long An                 49,728,799 Viện phí
9  NGUYỄN THỊ HỒNG 1983 Quảng Bình                 56,215,927 Viện phí
10  CỔ VĂN THẠNH 1964 Bình Dương                 28,594,170 Viện phí
11  LÊ THỊ TRÚC NHÂN 2013 Vĩnh Long                 28,794,277 Viện phí
TỔNG               427,340,269

 

DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHÈO ĐƯỢC TRỢ GIÚP XÃ HỘI
THÁNG 06/2018
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN DIỄN GIẢI
1  ĐỖ NGỌC BẢO ANH 2018 Bình Dương                 50,297,199 Viện phí
2  ĐẶNG TRẦN DIỄM QUỲNH 2017 Quảng Nam                 98,458,495 Viện phí
3  TẠ MINH TIẾN 1989 Cà Mau                 21,697,497 Viện phí
4  PHẠM TRẦN YẾN VY 2007 Tây Ninh                 21,989,083 Viện phí
5  HỒ NGUYỄN GIA PHONG 2017 Đồng Nai                 44,045,000 Viện phí
6  LÊ TỰ BẢO NAM 2017 Quảng Nam                 21,500,116 Viện phí
7  NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG LINH 2018 Nghệ An                 40,429,270 Viện phí
8  PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG 2016 Bình Dương                 41,545,000 Viện phí
9  ĐỖ THỊ MINH THƯ 2017 Kiên Giang                 42,913,221 Viện phí
10  LÊ ĐÌNH GIA BẢO 2018 Bình Dương                 41,545,000 Viện phí
11  NGUYỄN QUỲNH GIAO LY 2017 Gia Lai                 30,831,500 Viện phí
12  ĐẶNG NGỌC HÂN 2007 Long An                 24,250,061 Viện phí
13  NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 2012 Bình Thuận                 43,486,132 Viện phí
14  THẠCH THỊ CHANH THA 2012 Trà Vinh                 43,698,708 Viện phí
15  NGUYỄN TRƯỜNG QUÝ 2008 Vĩnh Long                 83,993,165 Viện phí
16  PHẠM ANH THÁI 2013 Thanh Hóa                 43,148,560 Viện phí
17  NGUYỄN XUÂN BÁCH 2009 Đồng Tháp                 39,412,000 Viện phí
TỔNG               733,240,007